Magdalena Bobbe


Poznaj innych autorów wpisówzobacz

Magdalena Bobbe

Stanowisko:
HR Menedżer


Firma:
Poczta Polska SA


Staż pracy w HR:
Od 2005 roku.


Powód, dla którego pracujesz w HR:
Każdy dzień przynosi nowe doświadczenie.


Twoje zawodowe motto:
Jasne, transparentne zasady oraz rzetelna komunikacja pozwolą przetrwać i wyjść zwycięsko z największych zawodowych burz.


Zainteresowania zawodowe:
HR partnering, zarządzanie strategiczne, organizacja pracy, zarządzanie procesowe.


Kluczowa, ekspercka kompetencja:
Budowanie i zarządzanie zmianą, równe traktowanie w zatrudnieniu, polityka personalna i zasady wynagradzania, polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna.


Pasje pozazawodowe:
Odwiedzanie wciąż nowych miejsc, spotkania z przyjaciółmi, taniec.


Najważniejsza lekcja zawodowa:
Uczciwość wobec ludzi, mimo trudnych wyborów i sytuacji, buduje zaufanie i pozwala bez obaw spoglądać w lustro.


Największe sukcesy zawodowe:
Zbudowanie (już kilka razy) zespołu otwartego i zaangażowanego, który potrafi dostarczać Biznesowi serwis szyty na miarę.


Wartość, do której jesteś najbardziej przywiązany:
Autentyczność, tolerancja, zaufanie.


Organizacje i idee, które wspierasz (jako wolontariusz):


Wpisy