Kontakt

Współpraca
Czekamy na propozycje współpracy z HR Influencers, patronatów, udziału w debatach, eventów i publikacji. Prosimy skorzystać z formularza kontaktowego.

Rekomendacje
Szukamy rekomendowanych i cenionych liderów HR, którzy wśród licznych zadań zawodowych znajdują czas na pracę na rzecz innych, branży i rynku pracy.

Rozejrzyj się w swoim otoczeniu w poszukiwaniu takiego lidera. To może być osoba, która nie jest znana, ale w swojej firmie i otoczeniu biznesowym świeci jak prawdziwy brylant dzięki skuteczności, stylowi działania, efektom, pasji, odpowiedzialności i zaangażowaniu. Może to Twój HRowiec, kolega z branży, klient. Prześlij swoje rekomendacje podając jej imię, nazwisko, stanowisko, nazwę firmy i dane kontaktowe. Po sprawdzeniu rekomendacji, skontaktujemy się z zainteresowanym informując, że Tobie zawdzięcza zaproszenie do HR Influencers.


Dla mediów
HR Influencers – think tank branży Human Resources

HR Influencers to zainaugurowana oficjalnie w styczniu 2016 roku inicjatywa, mająca umożliwić i zacieśnić współpracę 50 wpływowych liderów branży Human Resources w Polsce. Inicjatywa w swym założeniu skupiać będzie osoby skuteczne w rozwijaniu kapitału intelektualnego oraz marki przywództwa w swoich firmach i otoczeniu, kreatorów trendów w swoich obszarach zawodowych, zaangażowanych w budowanie best practices dla pozostałych profesjonalistów HR w Polsce oraz rozwiązań dla rynku pracy. Osoby wspierające biznes w skutecznym zarządzaniu w dobrym stylu, kreowaniu kultury organizacyjnej wokół wartości oraz budujące marki lidera wysokiej reputacji w swoim otoczeniu.

Misją założycieli HR Influencers jest wypracowanie oraz transfer najlepszych praktyk HR poprzez zbudowanie społeczności zaangażowanych praktyków, ogólnopolski program mentoringowy, nawiązanie współpracy z organizacjami biznesowymi i organizacjami pracodawców w Polsce, a także definiowanie kompetencji, których potrzebuje strategiczny praktyk HR, m.in. przez opiniowanie modelu studiów HR MBA.

Założycielką i pomysłodawczynią projektu jest Joanna Malinowska-Parzydło, wieloletnia dyrektor personalna w polskich mediach, prekursorka tematyki zarządzania kapitałem reputacji w oparciu o markę osobistą w Polsce, założycielka Personal Brand Institute oraz Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu, blogerka www.jestesmarka.pl.

Do grona założycieli HR Influencers należą także:

 • Małgorzata Bartler (Alior Bank);
 • Joanna Bilecka (Credit Agricole);
 • Maja Chabińska-Rossakowska (DHL);
 • Mariola Raudo (Nestle);
 • Elżbieta Rosiak (Bank Pekao);
 • Andrzej Borczyk (Microsoft);
 • Grzegorz Skibiński (Citi Bank Handlowy).

Do projektu, oprócz grona 50 wartościowych dyrektorów HR, zaproszonych zostanie również grono 100 najlepszych managerów o najlepiej rokującym potencjale rozwojowym. By dołączyć do inicjatywy konieczne jest pozyskanie zarówno rekomendacji ze środowiska branżowego, HRowego i/lub otoczenia biznesowego 360o (w tym np. własnego zarządu, pracowników, klientów, związków zawodowych, organizacji społecznych etc.), jak i rozmowa z osobą rekomendowaną w celu potwierdzenia spełnianych kryteriów. O przyjęciu do grona HR Influencers finalnie zadecyduje powołana spośród członków rada HRI Board.

Wspólnie stworzymy unikatową społeczność doświadczonych oraz aspirujących profesjonalistów HRoraz elitarną przestrzeń wymiany idei i rozwiązań pomiędzy liderami HR, liderami biznesu oraz instytucjami rządowymi i społecznymi odpowiedzialny mi za zarządzanie rynkiem pracy – definiuje rolę think tanku Joanna Malinowska-Parzydło.

Wśród planów strategicznych na lata 2016-2018 społeczność HR Influencers wskazała zarówno działania na rzecz profesjonalizacji branży Human Resources, a także wzmocnienia wsparcia jakie przedstawiciele HR mogą wnieść do otoczenia biznesowego:

 • Definiowanie wartości potrzebnych do budowania silnych kultur organizacyjnych w przyszłości.
 • Stworzenie i monitorowanie listy najważniejszych trendów społecznych i gospodarczych, które będą wpływały na kształt rynku pracy i kapitału intelektualnego firm w perspektywie najbliższych 2-5-10 lat.
 • Opracowanie mapy kluczowych kompetencji niezbędnych firmom do sprostania wyzwaniom przyszłości.
 • Rekomendowanie dobrych praktyk rozwijania tych kompetencji.
 • Angażowanie odpowiedzialnych społecznie liderów biznesu, organizacji społecznych i rządowych w dialog dot. rozwoju kapitału intelektualnego i stylu zarządzania biznesem w zmieniającym się środowisku międzygeneracyjnym.