zdjecie

Agnieszka Józwik

Stanowisko

Dyrektor Personalny

Firma

Dachser (Polska) Sp. z o.o.

Staż pracy w HR

Od roku 2007, wcześniej – sprzedaż oraz zarządzanie sprzedażą, projektami i komunikacją wewnętrzną.

Powód, dla którego pracujesz w HR

Ludzie. Relacje. Wartości. Tworzenie. Wpływ.

Twoje zawodowe motto

„Robienie wciąż tego samego i oczekiwanie odmiennych rezultatów to ewidentny objaw choroby umysłowej.” Albert Einstein

Zainteresowania zawodowe

Budowanie: kultury organizacji wspierającej zaangażowanie pracowników; efektywnych zespołów; rozwiązań umożliwiających realizację celów biznesowych. Wspieranie: ludzi w rozwoju; szefów w sytuacjach trudnych; organizacji we wzroście.

Kluczowa ekspercka kompetencja

„Making things happen”. Dostrzeganie potencjału – w ludziach, okolicznościach, relacjach, powiązaniach.

Najważniejsza lekcja zawodowa

To, co wczoraj wydawało się błędem, „tragedią”, trudnością, poważnym wyjściem poza strefę własnego komfortu, dziś postrzegam jako cenną i rozwijającą lekcję (coś, czego o sobie nie wiedziałam, czego się nauczyłam, co mnie zbudowało i co teraz uznaję za „kawałek” siebie i swoich kompetencji).

Największe sukcesy zawodowe

Zbudowanie od podstaw dobrze działających struktur i systemów HRM, wspierających odpowiedni dobór i rozwój kompetencji personelu oraz otwartej, przyjaznej kultury organizacji opartej na wartościach. W efekcie – znaczące obniżenie wskaźnika fluktuacji i przesunięcie wyników polskich oddziałów w wewnętrznych, europejskich rankingach jakościowych z miejsc około 100 do pierwszej dziesiątki (włącznie z miejscem 1). Oraz fakt, że jestem członkiem grupy menedżerskiej zarządzającej firmą, w której mogę polegać na wszystkich i każdym z osobna, w której tak samo łatwo i otwarcie mówi się o radościach jak i problemach oraz wypracowuje kompromisowe rozwiązania, pomimo, że jesteśmy zbiorem bardzo różnych (dość silnych) indywidualności.

Pasje pozazawodowe

Bliskie relacje. Dalekie podróże. Natura – ludzka i świata. Rozwój. Ruch. Pisanie. Kontemplacja.

Wartość, do której jesteś najbardziej przywiązany

Akceptacja odmienności i szacunek.

Organizacje i idee, które wspierasz (jako wolontariusz)

Mentor dla studentów w Projekcie Uniwersytetu Łódzkiego (od 2014), Dziecięce Wioski, Amnesty International (oddział warszawski).