Anna Rozborska-Wood
Head of HR (Poland)
Capita
Staż pracy w HR: Około 12 lat

Powód, dla którego pracujesz w HR

Ludzie, pasja, autentyczność, odpowiedzialność, radość

Motto zawodowe/życiowe

„W świecie, w którym możesz być każdym – bądź sobą.” Etta Turner

Zainteresowania zawodowe

Różnorodność kulturowa, rola lidera w organizacji, wpływ kobiet na kształt biznesu

Kluczowa ekspercka kompetencja

Umiejętność łączenia celów biznesowych z potrzebami ludzi w organizacji

Najważniejsza lekcja zawodowa

Wejście w rolę Team Leadera i szeroko pojęta odpowiedzialność za innych

Największe sukcesy zawodowe

1) Szacunek osób, z którymi miałam okazję pracować w przeszłości 2) Realny i efektywny wpływ na kształtowanie postaw i zachowań ludzkich 3) Umiejętność łączenia ze sobą roli lidera HR+mamy+żony (nie lada wyzwanie!!!)

Pasje pozazawodowe

Rodzinne podróże, teatr, książka, spontaniczne wypady nad Bałtyk oraz od niedawna nauka języka hiszpańskiego

Wartość, do której jesteś najbardziej przywiązany

Rodzinne podróże, teatr, książka, spontaniczne wypady nad Bałtyk oraz od niedawna nauka języka hiszpańskiego

Organizacje i idee, które wspierasz (jako wolontariusz)

Uczciwość
Share This