zdjecie

Magdalena Bobbe

Stanowisko

HR Menedżer

Firma

Poczta Polska SA

Staż pracy w HR

Od 2005 roku.

Powód, dla którego pracujesz w HR

Każdy dzień przynosi nowe doświadczenie.

Twoje zawodowe motto

Jasne, transparentne zasady oraz rzetelna komunikacja pozwolą przetrwać i wyjść zwycięsko z największych zawodowych burz.

Zainteresowania zawodowe

HR partnering, zarządzanie strategiczne, organizacja pracy, zarządzanie procesowe.

Kluczowa ekspercka kompetencja

Budowanie i zarządzanie zmianą, równe traktowanie w zatrudnieniu, polityka personalna i zasady wynagradzania, polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna.

Najważniejsza lekcja zawodowa

Uczciwość wobec ludzi, mimo trudnych wyborów i sytuacji, buduje zaufanie i pozwala bez obaw spoglądać w lustro.

Największe sukcesy zawodowe

Zbudowanie (już kilka razy) zespołu otwartego i zaangażowanego, który potrafi dostarczać Biznesowi serwis szyty na miarę.

Pasje pozazawodowe

Odwiedzanie wciąż nowych miejsc, spotkania z przyjaciółmi, taniec.

Wartość, do której jesteś najbardziej przywiązany

Autentyczność, tolerancja, zaufanie.

Organizacje i idee, które wspierasz (jako wolontariusz)