Dla mediów

HR Influencers – think tank branży Human Resources

HR Influencers to zainaugurowana oficjalnie w styczniu 2016 roku inicjatywa, mająca umożliwić i zacieśnić współpracę 50 wpływowych liderów branży Human Resources w Polsce. Inicjatywa w swym założeniu skupiać będzie osoby skuteczne w rozwijaniu kapitału intelektualnego oraz marki przywództwa w swoich firmach i otoczeniu, kreatorów trendów w swoich obszarach zawodowych, zaangażowanych w budowanie best practices dla pozostałych profesjonalistów HR w Polsce oraz rozwiązań dla rynku pracy. Osoby wspierające biznes w skutecznym zarządzaniu w dobrym stylu, kreowaniu kultury organizacyjnej wokół wartości oraz budujące marki lidera wysokiej reputacji w swoim otoczeniu.

 

Misją założycieli HR Influencers jest wypracowanie oraz transfer najlepszych praktyk HR poprzez zbudowanie społeczności zaangażowanych praktyków, ogólnopolski program mentoringowy, nawiązanie współpracy z organizacjami biznesowymi i organizacjami pracodawców w Polsce, a także definiowanie kompetencji, których potrzebuje strategiczny praktyk HR, m.in. przez opiniowanie modelu studiów HR MBA.

 

Założycielką i pomysłodawczynią projektu jest Joanna Malinowska-Parzydło, wieloletnia dyrektor personalna w polskich mediach, prekursorka tematyki zarządzania kapitałem reputacji w oparciu o markę osobistą w Polsce,  założycielka Personal Brand Institute oraz Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu, blogerka www.jestesmarka.pl.

 

Do grona założycieli HR Influencers należą także:

Do projektu, oprócz grona 50 wartościowych dyrektorów HR, zaproszonych zostanie również grono 100 najlepszych managerów o najlepiej rokującym potencjale rozwojowym. By dołączyć do inicjatywy konieczne jest pozyskanie zarówno rekomendacji ze środowiska branżowego, HRowego i/lub otoczenia biznesowego 360o (w tym np. własnego zarządu, pracowników, klientów, związków zawodowych, organizacji społecznych etc.), jak i rozmowa z osobą rekomendowaną w celu potwierdzenia spełnianych kryteriów. O przyjęciu do grona HR Influencers finalnie zadecyduje powołana spośród członków rada HRI Board.

 

Wspólnie stworzymy unikatową społeczność doświadczonych oraz aspirujących profesjonalistów HRoraz elitarną przestrzeń wymiany idei i rozwiązań pomiędzy liderami HR, liderami biznesu oraz instytucjami rządowymi i społecznymi odpowiedzialny mi za zarządzanie rynkiem pracy – definiuje rolę think tanku Joanna Malinowska-Parzydło.

 

Wśród planów strategicznych na lata 2016-2018 społeczność HR Influencers wskazała zarówno działania na rzecz profesjonalizacji branży Human Resources, a także wzmocnienia wsparcia jakie przedstawiciele HR mogą wnieść do otoczenia biznesowego: