Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszy, wdrożony, program mentoringowy 2021 roku. To już czwarta edycja konkursu, który wspólnie organizują Polskie Stowarzyszenie Mentoringu i think tank HR Influencers.

Zachęcamy do opowiedzenia o programie mentoringowym, który skutecznie funkcjonuje w organizacji.  Przy wyborze Laureata konkursu, czyli zdobywcy pamiątkowej statuetki, Jury będzie brało pod uwagę:

 • cele programu mentoringowego;
 • główne założenia;
 • organizację;
 • osiągnięte rezultaty;
 • korzyści dla mentora, mentees i organizacji;
 • wnioski, inspiracje i dobre praktyki, które zostaną wdrożone przy kolejnych edycjach programów mentoringowych.

Zapoznaj się z regulaminem konkursu, wypełnij krótki formularz – to wystarczy, by zgłosić program. Termin zgłaszania programów mentoringowych do konkursu mija 8.10.2021 

Formularz zgłoszenia w konkursie Program Mentoringowy Roku 2021

Kontakt do osoby zgłaszającej

Uwaga, upewnij się, że dokumenty które załączasz zawierają informacje, które pozwolą ocenić każde z wymienionych kryteriów:

 1. Cele programu
  (opisane cele, które zostały zdefiniowane przed rozpoczęciem wdrożenia programu)
 2. Główne założenia programu mentoringowego
  (zasady, uczestnictwo w programie mentoringowym, kontrakt mentoringowy)
 3. Korzyści dla mentora, mentees i organizacji
  (zdefiniowane i zakomunikowane przed rozpoczęciem wdrożenia programu)
 4. Etapy programu mentoringowego:
  4.1. Przygotowanie mentorów i mentees do programu mentoringowego
  (sposób, w jaki uczestnicy zostali poinformowani o programie, celach, zasadach, ważnych elementach i etapach programu)
  4.2. Dobór par mentoringowych
  (opis sposobu par mentoringowych wraz z uzasadnieniem)
  4.3. Ewaluacja programu
  (sposób ewaluacji oraz przyjęte założenia ewaluacji)
  4.4. Podsumowanie programu dla mentorów i mentees
 5. Rezultaty programu
  (założone rezultaty versus rezultaty osiągnięte wraz z wynikami ewaluacji)
 6. Rekomendacje i wskazówki, dobre praktyki, które zostaną wdrożone przy kolejnych edycjach programów mentoringowych.
Share This