Małgorzata Górska

Stanowisko:
Zastępca Dyrektora Korporacyjnego ds. Personalnych

 

Firma:
Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

 

Staż pracy w HR:
20 lat

 

Powód, dla którego pracujesz w HR:
Możliwość rozwoju zarówno innych osób, jak i środowiska pracy

 

Twoje zawodowe motto:
Zawsze działaj w zgodzie ze swoim systemem wartości.

 

Zainteresowania zawodowe:
L&D (zarządzanie talentami, sukcesja, budowanie programów szkoleniowych, prowadzenie szkoleń, analiza potrzeb szkoleniowych, indywidualne plany rozwoju, coaching); budowanie potencjału przywódczego w organizacji; budowanie kultury organizacyjnej; komunikacja wewnętrzna

 

Kluczowa ekspercka kompetencja:
L&D, przywództwo, kultura organizacyjna, komunikacja wewnętrzna

 

Pasje pozazawodowe:
Macierzyństwo, podróże, film, literatura

 

Najważniejsza lekcja zawodowa:
Transformacja kultury organizacyjnej

 

Największe sukcesy zawodowe:
Zaprojektowanie, stworzenie i wprowadzenie systemu do oceny 360 stopni, wdrożenie e-systemu do ocen okresowych, prowadzenie procesu restrukturyzacji (w tym zwolnień grupowych), stworzenie kultury HR w organizacjach (z miejscem HR przy biznesowym stole)

 

Wartość, do której jesteś najbardziej przywiązany:
Rozwój, szczerość, etyka

 

Organizacje i idee, które wspierasz (jako wolontariusz):
WOŚP, Fundacja Dziecięca Fantazja, siepomaga