Kim jest HRI (HR Influencer)

Jakie warunki formalne musi spełniać HRI?

  • Lider skuteczny w rozwijaniu kapitału intelektualnego oraz marki przywództwa w swojej firmie i otoczeniu
  • Kreator trendów w swoim obszarach zawodowych, zaangażowany w budowanie najlepszych praktyk dla pozostałych profesjonalistów HR w Polsce oraz rozwiązań dla całego rynku prac
  • Profesjonalista wspierający biznes w skutecznym zarządzaniu w dobrym stylu, kreowaniu kultury organizacyjnej wokół wartości oraz budujące markę lidera wysokiej reputacji w swoim otoczeniu

HR Influencer roku 2020

Małgorzata Górska

People, Culture & Internal Communication Director,
Burda Media Polska

Share This