Agnieszka Koszek
HR Director - Operations
Vesuvius Poland
Staż pracy w HR: 11 lat

Powód, dla którego pracujesz w HR

HR to mój świadomy wybór. HR, jako strategiczny partner dla biznesu, pozwala współkreować firmę oraz wspiera ludzi w ich dążeniu do doskonałości.

Motto zawodowe/życiowe

„Planuj rozważnie, działaj odważnie” i pamiętaj, że plan bez działania pozostaje jedynie mrzonką.

Zainteresowania zawodowe

Zarządzanie zmianą, budowanie strategicznej roli HR, leadership, budowanie marki osobistej.

Kluczowa ekspercka kompetencja

Budowanie skutecznego zespołu, komunikacja, rozwiązywanie trudnych sytuacji.

Najważniejsza lekcja zawodowa

Nie zakładać, tylko pytać i słuchać.

Największe sukcesy zawodowe

Skuteczność w działaniu oraz relacje zawodowe zbudowane na przestrzeni lat. Kolejne przede mną…

Pasje pozazawodowe

Międzykulturowość, nauka języków obcych. Pasjonują mnie wszelkie zagadnienia związane z rozwojem osobistym.

Wartość, do której jesteś najbardziej przywiązany

Wolność, Niezależność, Szacunek.

Organizacje i idee, które wspierasz (jako wolontariusz)

WOŚP, "Mimo Wszystko"
Share This