Agnieszka Masłowska
HR Manager
Borg Automotive
Staż pracy w HR: Od 2008 roku

Powód, dla którego pracujesz w HR

Rozwój ludzi

Motto zawodowe/życiowe

Niemożliwe nie istnieje

Zainteresowania zawodowe

Przywództwo, zarządzanie zmianą

Kluczowa ekspercka kompetencja

Zarządzanie przez wartości, budowanie zespołu

Najważniejsza lekcja zawodowa

Biznes to ludzie

Największe sukcesy zawodowe

Transformacja kultury organizacyjnej

Pasje pozazawodowe

Psychologia, podróże

Wartość, do której jesteś najbardziej przywiązany

Szacunek

Organizacje i idee, które wspierasz (jako wolontariusz)

Szlachetna paczka, siępomaga.com; WOŚP
Share This