Andrzej Borczyk
HR Director, Członek Zarządu
Grupa Żywiec SA
Staż pracy w HR: Od roku 2005 i 10 lat w sprzedaży

Powód, dla którego pracujesz w HR

Ludzie tworzą organizację i są kluczem do budowania długofalowego sukcesu.

Motto zawodowe/życiowe

Działać tak, by umożliwiać innym sięganie po więcej. Wspólne sukcesy budują przyszłość.

Zainteresowania zawodowe

Leadership, Zaangażowanie, Zarządzanie Talentami.

Kluczowa ekspercka kompetencja

Budowanie organizacji sukcesu, Talent Management & Leadership.

Najważniejsza lekcja zawodowa

Szukaj w ludziach energii, potencjału i pasji. Większość w życiu przed  nami i możemy się nauczyć.

Największe sukcesy zawodowe

Sukcesy osób, z którymi pracuję i pracowałem. Doskonałe wyniki sprzedaży, satysfakcja klientów i budowanie doskonałego miejsca pracy.

Pasje pozazawodowe

Tenis, narty, czas z bliskimi i przyjaciółmi, poszerzanie horyzontów.

Wartość, do której jesteś najbardziej przywiązany

Otwartość, zespołowość.

Organizacje i idee, które wspierasz (jako wolontariusz)

Technologia w spódnicy, LeadersIn, MBA Koźmiński, Liderki Biznesu, Dziewczyny w Nowych Technologiach, ENACTUS, MACH, Social Wolves, Programy Absolwenckie, Spotkania MBA Alumni, Szlachetna Paczka.
Share This