Anna Olczyk-Waldowska
Dyrektor ds. personalnych
Crido
Staż pracy w HR: Od 2003 roku

Powód, dla którego pracujesz w HR

HR to profesja, która nieustająco jest w zmianie, szukamy wciąż nowych sposobów rozwiązywania starych ale i nowych problemów, czyniąc przy okazji innych lepszymi.

Motto zawodowe/życiowe

„Nie bierz siebie zbyt na poważnie”

Zainteresowania zawodowe

Transformacja biznesowa i kulturowa, praca z kulturą i zaangażowaniem, przywództwo, zarządzanie talentami.

Kluczowa ekspercka kompetencja

Strategia HR, struktura organizacyjna, kultura organizacyjna, zarządzanie zmianą, talent management, przywództwo i sukcesja, rozwój (ścieżki rozwoju i kariery), szkolenia, integracja post-merger

Najważniejsza lekcja zawodowa

Uważaj na trójkąty dramatyczne – nie wybawiaj na siłę!

Największe sukcesy zawodowe

Sprawienie, że przywództwo innych stało się lepsze i uważniejsze, dzięki czemu dokonała się transformacja kulturowa i wzrosło zaangażowanie.

Pasje pozazawodowe

Joga, podróże, wypieki

Wartość, do której jesteś najbardziej przywiązany

#zaufanie #autentyczność #życzliwość

Organizacje i idee, które wspierasz (jako wolontariusz)

WOŚP
Share This