Cezary Mączka
Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Komunikacji i Administracji
Budimex SA
Staż pracy w HR: Od 1999 roku

Powód, dla którego pracujesz w HR

Wierzę w ludzi i ich potencjał. Chcę być dla nich wsparciem w stałym rozwoju, pokonywaniu ograniczeń i osiąganiu sukcesów. Praca w HR dla mnie to realizacja misji realnego budowania przewagi konkurencyjnej zarówno poprzez pracę z ludźmi, jak i z procesami biznesowymi. To szansa na zmienianie tego, co w nich nieefektywne i utrudniające osiąganie najwyższych wyników i satysfakcji pracowników.

Motto zawodowe/życiowe

Kreuj swoją przyszłość lub ktoś inny to zrobi za Ciebie

Zainteresowania zawodowe

LeanSigma, marketing rekrutacyjny, budowa organizacji

Kluczowa ekspercka kompetencja

Zarządzanie zmianą, współpraca ze związkami zawodowymi, poprawa efektywności procesów w organizacji, budowa nowoczesnych i wiarygodnych biznesowo zespołów HR

Najważniejsza lekcja zawodowa

Błąd, nawet kosztowny nie przekreśla kariery: mój było łatwo wycenić – literalnie – 1 milion USD rocznie! W realiach konkurencyjnej, amerykańskiej korporacji Szefowa „stanęła za mną murem”. Umiejętność wspierania pracownika, w niekomfortowej dla szefa sytuacji, to realna demonstracja wartości i wsparcia.

Największe sukcesy zawodowe

Współtworzenie jednego z najlepszych współcześnie globalnych programów rozwojowych: GE Corporate Audit Staff. Renegocjacja zakładowych układów zbiorowych w sektorze energetycznym, które stały się wyznacznikiem zmian w branży w Polsce i we Francji. Przeprowadzenie – z sukcesem – największej reorganizacji w branży bankowej w Polsce w latach 2008-2009 podczas fuzji Banku BPH i GE Money Bank

Pasje pozazawodowe

nurkowanie, biegi: maratony i inne w trudnych warunkach, crossfit

Wartość, do której jesteś najbardziej przywiązany

Odpowiedzialność, zaangażowanie, otwartość

Organizacje i idee, które wspierasz (jako wolontariusz)

Fundacja Liderek Biznesu
Share This