Elżbieta Rosiak
Dyrektor Zarządzający, Biuro Relacji Pracowniczych
Bank Pekao SA
Staż pracy w HR: Od 1997 roku

Powód, dla którego pracujesz w HR

Każdy dzień jest inny, ale zawsze wymagający uwagi.

Motto zawodowe/życiowe

Każdą porażkę można i trzeba przekuć na sukces.

Zainteresowania zawodowe

Rynek pracy, negocjacje, mentoring

Kluczowa ekspercka kompetencja

Zbiorowe prawo pracy

Najważniejsza lekcja zawodowa

Zawsze warto i trzeba kwestionować otaczającą rzeczywistość i nie dawać sobie wmówić, że czegoś się nie da. Kiedyś też uważałam, że rutyna ma swoje plusy, pozwala bowiem „mierzyć siły na zamiary”. Dziś wiem, że nie można pozwalać sobie i innym na bycie „rutyniarzem”.

Największe sukcesy zawodowe

Wierzę, że są jeszcze przede mną. Ale z realizacji niektórych trudnych projektów do dziś czerpię satysfakcję: dotyczy to tych związanych z fuzjami i przejęciami. Wymagały bowiem nie tylko wiedzy HRowej, ale przede wszystkim umiejętności biznesowych.

Pasje pozazawodowe

Góry, w każdej formie i przy każdej pogodzie, żeglowanie, chętniej w słońcu i cieple

Wartość, do której jesteś najbardziej przywiązany

Wolność

Organizacje i idee, które wspierasz (jako wolontariusz)

Społecznie, od 20 lat, zasiadam w Radzie Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości, która to Fundacja wspiera przedsiębiorców oraz aktywność zawodową, edukacyjną osób poszukujących pracy i niepełnosprawnych. Chętnie włączam się w działania pomocowe dla organizacji „pro- zwierzęcych”, a kiedyś na pewno zostanę wolontariuszem jednej z nich.
Share This