Grzegorz Skibiński
Dyrektor Personalny Citi Handlowy
Bank Handlowy w Warszawie SA
Staż pracy w HR: Od 2002 roku

Powód, dla którego pracujesz w HR

Lubię pracować z ludźmi.

Motto zawodowe/życiowe

Podejmuj wyzwania i nie zastanawiaj się, czy coś można zrobić, tylko jak to można zrobić.

Zainteresowania zawodowe

Mentoring

Kluczowa ekspercka kompetencja

Organizacja pracy oraz myślenie projektowe.

Najważniejsza lekcja zawodowa

Szanować ludzi.

Największe sukcesy zawodowe

Początkowo myślałem o podaniu przykładu jakiegoś projektu, czy np. wdrożenia systemu HR w trakcie fuzji Banku Handlowego z Citibank Poland. Choć za najważniejsze uważa podziękowanie otrzymane z ust pracownika, z którym przeprowadził rozwiązanie umowy o pracę, podkreślające poszanowanie i sposób przeprowadzenia rozstania.

Pasje pozazawodowe

Tango argentyńskie.

Wartość, do której jesteś najbardziej przywiązany

Sprawiedliwość

Organizacje i idee, które wspierasz (jako wolontariusz)

Propagowanie idei CSR oraz praca wolontarystyczna na rzecz Fundacji im. Leopolda Kronenberga oraz Muzeum Powstania Warszawskiego.
Share This