Krzysztof Potyrała
HR Dyrektor
Intersnack Poland
Staż pracy w HR: 20 lat

Powód, dla którego pracujesz w HR

Możliwość wsparcia biznesu w planowaniu i realizacji strategii w oparciu o długofalowe trendy.

Motto zawodowe/życiowe

Ludzie są wartością, nie zasobem.

Zainteresowania zawodowe

Biznes, rozwój organizacji, zarządzanie transformacją, kultura organizacyjna.

Kluczowa ekspercka kompetencja

Organizational development, talent development.

Najważniejsza lekcja zawodowa

Żaden pion / dział firmy, zwłaszcza HR, nie może funkcjonować w oderwaniu od innych.

Największe sukcesy zawodowe

Wsparcie w rozwoju zawodowym kilku osób od najbardziej podstawowych do wysokich stanowisk w organizacji (towarzyszenie im, mentoring) i to, że osoby te do mnie wracają. Łączenie w swojej karierze zawodowej różnych dyscyplin biznesowych.

Pasje pozazawodowe

Sporty walki, trekking wysokogórski, wspinaczka, bieganie, obszary nauk społecznych, literatura.

Wartość, do której jesteś najbardziej przywiązany

Sporty walki, trekking wysokogórski, wspinaczka, bieganie, obszary nauk społecznych, literatura.

Organizacje i idee, które wspierasz (jako wolontariusz)

Bezinteresowne wsparcie jako mentor wielu osób w rozwoju i karierze, szczególnie w momencie zmiany zawodowej.
Share This