Krzysztof Potyrała
HR Dyrektor
Intersnack Poland
Staż pracy w HR: 20 lat

Powód, dla którego pracujesz w HR

Możliwość wsparcia biznesu w planowaniu i realizacji strategii w oparciu o długofalowe trendy.

Motto zawodowe/życiowe

Ludzie są wartością, nie zasobem.

Zainteresowania zawodowe

Biznes, rozwój organizacji, zarządzanie transformacją, kultura organizacyjna.

Kluczowa ekspercka kompetencja

Organizational development, talent development.

Najważniejsza lekcja zawodowa

Żaden pion / dział firmy, zwłaszcza HR, nie może funkcjonować w oderwaniu od innych.

Największe sukcesy zawodowe

Wsparcie w rozwoju zawodowym kilku osób od najbardziej podstawowych do wysokich stanowisk w organizacji (towarzyszenie im, mentoring) i to, że osoby te do mnie wracają. Łączenie w swojej karierze zawodowej różnych dyscyplin biznesowych.

Pasje pozazawodowe

Sporty walki, trekking wysokogórski, wspinaczka, bieganie, obszary nauk społecznych, literatura.

Wartość, do której jesteś najbardziej przywiązany

Otwartość

Organizacje i idee, które wspierasz (jako wolontariusz)

Bezinteresowne wsparcie jako mentor wielu osób w rozwoju i karierze, szczególnie w momencie zmiany zawodowej.
Share This