Małgorzata Górska
People, Culture & International Communication Director
Kancelaria Raczkowski
Staż pracy w HR: 20 lat

Powód, dla którego pracujesz w HR

Możliwość rozwoju zarówno innych osób, jak i środowiska pracy

Motto zawodowe/życiowe

Zawsze działaj w zgodzie ze swoim systemem wartości.

Zainteresowania zawodowe

L&D (zarządzanie talentami, sukcesja, budowanie programów szkoleniowych, prowadzenie szkoleń, analiza potrzeb szkoleniowych, indywidualne plany rozwoju, coaching); budowanie potencjału przywódczego w organizacji; budowanie kultury organizacyjnej; komunikacja wewnętrzna

Kluczowa ekspercka kompetencja

L&D, przywództwo, kultura organizacyjna, komunikacja wewnętrzna

Najważniejsza lekcja zawodowa

Transformacja kultury organizacyjnej

Największe sukcesy zawodowe

Zaprojektowanie, stworzenie i wprowadzenie systemu do oceny 360 stopni, wdrożenie e-systemu do ocen okresowych, prowadzenie procesu restrukturyzacji (w tym zwolnień grupowych), stworzenie kultury HR w organizacjach (z miejscem HR przy biznesowym stole)

Pasje pozazawodowe

Macierzyństwo, podróże, film, literatura

Wartość, do której jesteś najbardziej przywiązany

Macierzyństwo, podróże, film, literatura

Organizacje i idee, które wspierasz (jako wolontariusz)

WOŚP, Fundacja Dziecięca Fantazja, siepomaga
Share This