zdjecie

Małgorzata Górska

Stanowisko

Zastępca Dyrektora Korporacyjnego ds. Personalnych

Firma

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

Staż pracy w HR

20 lat

Powód, dla którego pracujesz w HR

Możliwość rozwoju zarówno innych osób, jak i środowiska pracy

Twoje zawodowe motto

Zawsze działaj w zgodzie ze swoim systemem wartości.

Zainteresowania zawodowe

L&D (zarządzanie talentami, sukcesja, budowanie programów szkoleniowych, prowadzenie szkoleń, analiza potrzeb szkoleniowych, indywidualne plany rozwoju, coaching); budowanie potencjału przywódczego w organizacji; budowanie kultury organizacyjnej; komunikacja wewnętrzna

Kluczowa ekspercka kompetencja

L&D, przywództwo, kultura organizacyjna, komunikacja wewnętrzna

Najważniejsza lekcja zawodowa

Transformacja kultury organizacyjnej

Największe sukcesy zawodowe

Zaprojektowanie, stworzenie i wprowadzenie systemu do oceny 360 stopni, wdrożenie e-systemu do ocen okresowych, prowadzenie procesu restrukturyzacji (w tym zwolnień grupowych), stworzenie kultury HR w organizacjach (z miejscem HR przy biznesowym stole)

Pasje pozazawodowe

Macierzyństwo, podróże, film, literatura

Wartość, do której jesteś najbardziej przywiązany

Rozwój, szczerość, etyka

Organizacje i idee, które wspierasz (jako wolontariusz)

WOŚP, Fundacja Dziecięca Fantazja, siepomaga