zdjecie

Małgorzata Górska

Stanowisko

Dyrektor HR

Firma

Burda Media Polska

Staż pracy w HR

Od 1999 roku

Powód, dla którego pracujesz w HR

Możliwość rozwoju zarówno innych osób, jak i środowiska pracy.

Twoje zawodowe motto

Zawsze działaj w zgodzie ze swoim systemem wartości.

Zainteresowania zawodowe

Rozwój, kultura organizacyjna, przywództwo, wartości, komunikacja wewnętrzna, zarządzanie zmianą.

Kluczowa ekspercka kompetencja

Rozwój, przywództwo, zmiana.

Najważniejsza lekcja zawodowa

Transformacja kultury organizacyjnej, praca w różnych kulturach i branżach, tematy z obszaru Compliance, którymi zarządzałam.

Największe sukcesy zawodowe

Zaprojektowanie, stworzenie i wprowadzenie systemu do oceny 360 stopni, wdrożenie e-systemu do ocen okresowych, prowadzenie procesów restrukturyzacji (w tym zwolnień grupowych), stworzenie kultury HR w organizacjach (z miejscem HR przy biznesowym stole)

Pasje pozazawodowe

Podróże, ogród.

Wartość, do której jesteś najbardziej przywiązany

Rozwój, etyka

Organizacje i idee, które wspierasz (jako wolontariusz)

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Fundacja Dziecięca Fantazja, siepomaga