Małgorzata Górska
People, Culture & Communication Director
Burda Media Polska
Staż pracy w HR: ponad 20 lat

Powód, dla którego pracujesz w HR

Możliwość rozwoju zarówno innych osób, jak i środowiska pracy

Motto zawodowe/życiowe

Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj. Mark Twain

Zainteresowania zawodowe

Tworzenie strategii związanej z dobrostanem, budowanie kultury organizacyjnej opartej o filozofię human2human, L&D (zarządzanie talentami, sukcesja, budowanie programów szkoleniowych, prowadzenie szkoleń, coaching); budowanie potencjału przywódczego w organizacji; budowanie kultury organizacyjnej zorientowanej na wyniki i zaangażowanie; komunikacja wewnętrzna

Kluczowa ekspercka kompetencja

Przywództwo, kultura organizacyjna, komunikacja wewnętrzna, L&D

Najważniejsza lekcja zawodowa

Transformacja kultury organizacyjnej

Największe sukcesy zawodowe

Zaprojektowanie, stworzenie i wprowadzenie programu do oceny 360 stopni, wdrożenie e-systemu do ocen okresowych, tworzenie kultury HR w organizacjach (z miejscem HR przy biznesowym stole)

Pasje pozazawodowe

Psychologia, podróże, film, teatr, literatura, ogród, pisanie publikacji związanych z HR (prasa branżowa i media społeczne)

Wartość, do której jesteś najbardziej przywiązany

Rozwój, otwartość, etyka

Organizacje i idee, które wspierasz (jako wolontariusz)

WOŚP, Fundacja Dziecięca Fantazja, siepomaga
Share This