Marcin Pomianowicz-Bartkowiak
Dyrektor ds. Personalnych i Administracji
Sempertrans Bełchatów sp. z o.o.
Staż pracy w HR: Od 1998

Powód, dla którego pracujesz w HR

Jestem przekonany, że bez wiedzy psychologicznej i socjologicznej nie można dziś skutecznie zarządzać biznesem, a HR jest podstawową funkcją, która może wnieść tę wiedzę do organizacji.

Motto zawodowe/życiowe

Nie mylą się tylko Ci co nic nie robią. Grunt to wyciągać wnioski i dalej się rozwijać. Nie ma rzeczy niemożliwych – tylko na cuda trzeba chwilę poczekać.

Zainteresowania zawodowe

Strategie biznesowe i podejście systemowe. Wpływ funkcji HR i jej współodpowiedzialność za P&L organizacji. Mentoring.

Kluczowa ekspercka kompetencja

Podział i organizacja pracy – kształtowanie struktur organizacyjnych, współpraca ze związkami zawodowymi, rachunkowość zarządcza w obszarze kosztów personalnych, rozwój kompetencji menedżerskich, budowanie zespołów.

Najważniejsza lekcja zawodowa

Uczciwość (czyli szczerość inaczej) i trzymanie się swoich wartości nie zawsze pomaga w karierze zawodowej – ale gdy w końcu trafisz do odpowiedniej organizacji i na odpowiednich ludzi - „smakuje” wyśmienicie.

Największe sukcesy zawodowe

Przekształcenie dwuosobowego zespołu kadrowego w prężny dział personalny projektujący i wdrażający narzędzia HR na potrzeby Grupy Kapitałowej. Stworzenie realizowanego przez kilka lat programu praktyk w dziale HR – i późniejsze kariery wszystkich, którzy brali udział w programie. Kariery i rozwój dotychczasowych i obecnych podwładnych. Zakończone sukcesem negocjacje ze Związkami Zawodowymi w zakresie nowoczesnych regulaminów pracy, regulaminów premiowania a także układu zbiorowego. Ale lubię myśleć, że największe sukcesy są cały czas przede mną.

Pasje pozazawodowe

Literatura fantasy, piłka nożna – bardzo aktywny kibic lokalnego (Poznań;-) klubu piłkarskiego, jazda motocyklem

Wartość, do której jesteś najbardziej przywiązany

Szczerość – rozumiana jako uczciwe nazywanie rzeczy po imieniu. Zarówno wobec innych – jak i wobec siebie.

Organizacje i idee, które wspierasz (jako wolontariusz)

WOŚP
Share This