Mariola Raudo
Head of Corporate Affairs & Public Relations, wcześniej HR BP
Nestlé Polska S.A.
Staż pracy w HR: Od roku 2008

Powód, dla którego pracujesz w HR

Ludzie, Pasja, Inspiracja, Rozwój

Motto zawodowe/życiowe

Kreuj siebie, stwórz dzieło sztuki, bądź oryginałem, który ludzie będą chcieli kopiować.

Zainteresowania zawodowe

Coaching, Mentoring

Kluczowa ekspercka kompetencja

Wspieranie ludzi w utrzymaniu zaangażowania, motywacji oraz szukaniu własnych ścieżek rozwoju.

Najważniejsza lekcja zawodowa

Nawet w najtrudniejszej sytuacji pozostać wiernym sobie i swoim wartościom.

Największe sukcesy zawodowe

Zbudowanie strategii i trwałego wizerunku firmy Nestlé Polska jako jednego z najwyżej ocenianych pracodawców pośród firm FMCG, Inicjatywa na rzecz zatrudniania ludzi młodych, certyfikat „Praktyka Najwyższej Jakości”, certyfikat „HR Najwyższej Jakości”.

Pasje pozazawodowe

Żeglarstwo, Narty, Literatura faktu, Taniec – salsa.

Wartość, do której jesteś najbardziej przywiązany

Wiarygodność i Zaufanie

Organizacje i idee, które wspierasz (jako wolontariusz)

Ambasadorka Fundacji Business Boutique wspierającej kobiety w ich szeroko pojętym rozwoju.
Share This