Jak informacja buduje firmę?

Nie sposób przecenić dobrej komunikacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Rzetelna i jasna informacja dostarczona pracownikom na czas jest jedną z determinant kultury organizacyjnej i przewagi konkurencyjnej. Przesada? Nadinterpretacja? Na pewno nie!

 

 

 

Dostępność informacji  a efektywność kultury organizacyjnej.

Zarządzanie informacją w każdej firmie winno być priorytetem, bo to pierwotna materia wszystkich procesów. Dobra komunikacja buduje zaangażowanie, bo pracownik poinformowany czuje się ważny, a przez to odpowiedzialny za zadania. Nie marnuje czasu swojego ani pozostałych osób w zespole, bo wraz ze szczegółową informacją otrzymuje wskazówki jak ma zadanie wykonać. Nie musi robić dwa razy, bo nie rozminie się z oczekiwaniami przełożonego czy wymaganiami projektu. Zatem o pełnej korelacji dobrej komunikacji z efektywnością pracy nie trzeba zapewniać. „Zaopatrzony” w aktualną informację pracownik może swobodnie zarządzać pracą własną czyli ustalać priorytety, przez co wzmacnia ważne kompetencje takie jak samodzielność, zarządzanie czasem czy dążenie do rezultatów. Kultura otwartej i jasnej komunikacji wzmacnia w całym zespole poczucie jedności i przynależności. Doinformowany zespół to sprawny zespół, który buduje dobrą markę pracodawcy i wpływa na jego przewagę konkurencyjną.

 

Prawo do informacji  czy dobra wola przełożonego.

Informacja aktualna i kompletna powinna być dostępna dla każdego pracownika w równym stopniu. Na pewno czasy, kiedy informacja była benefitem dla zarządzających już minęły. Bezpośredni przełożeni są filarami dobrej komunikacji w firmie i organizacje powinny być świadome, że inwestowanie w rozwój umiejętności komunikacyjnych menedżerów liniowych opłaci się. Umiejętność udzielenia rzetelnej i prostej informacji, rzeczowego argumentowania jest ważna na poziomie komunikacji strategicznej, ale i przy udzielaniu bieżącej informacji zwrotnej. Poprzez jasne i rzetelne komunikowanie się z pracownikami przełożony jest w stanie przeprowadzić skutecznie zmiany, rozwiązać konflikt czy zażegnać kryzys, ale i szybko i sprawnie realizować bieżące zadania operacyjne. Taka postawa buduje zaufanie do menedżera i umacnia jego pozycję jako lidera. On sam zaś jest w stanie podejmować lepsze decyzje.

 

 

Co jeśli komunikacja w firmie nie funkcjonuje jak należy?

W organizacji bez kultury otwartości, bez świadomości zarządzania informacją, z niedrożnymi czy nieskutecznymi kanałami informacyjnymi, pracownicy szukają zastępczych rozwiązań. To tu jest miejsce na plotki. Informacje szerzące się wśród pracowników bywają zniekształcone przez domysły i interpretacje. To z kolei prowadzi do niepokojów, konfliktów i braku poczucia stabilności i sprawczości. I zwyczajnie rodzi się frustracja z poczucia niemocy dotarcia do informacji często niezbędnej w bieżącej pracy. Ważne jest też to, że pracownicy przyzwyczajają się do funkcjonowania bez kompletnej informacji i wówczas czują się zwolnieni z odpowiedzialności za efekty swojej pracy.

Kanały komunikacyjne to krwiobieg każdej organizacji. Muszą być drożne. Firmy mają też wybór narzędzi by skutecznie informować pracowników. Technologia wychodzi im naprzeciw w tym zakresie. Dlatego nie ma co szukać wytłumaczenia tylko po prostu zacząć komunikować!

 

 

Magdalena Bobbe

Autor: Magdalena Bobbe

0 komentarzy

Może Cię zainteresować

Odwiedź nas

Zaglądajcie na nasze kanały społecznościowe, gdzie znajdziecie
wszystkie najnowsze informacje o HRI i nasze publikacje.

Facebook

YouTube

LinkedIn

Share This