Jak odpowiedzieć na wyzwania rynku pracy 2025 – zaproszenie do udziału w debacie

Posted by | | Aktualności | Brak komentarzy do Jak odpowiedzieć na wyzwania rynku pracy 2025 – zaproszenie do udziału w debacie

Zapraszamy do udziału w organizowanej przez nas pierwszej Debacie Biznesu pt. Jak odpowiedzieć na wyzwania rynku pracy 2025. Debata odbędzie się 12 kwietnia br. w Warszawie. Jej celem jest omówienie zmian zachodzących na rynku pracy z perspektywy prawnej, biznesowej i HR-owej oraz wypracowanie tez i postulatów, które powinny zostać uwzględnione w prawie pracy.

 

W gronie przedstawicieli organizacji pracodawców, przedsiębiorców, praktyków i ekspertów prawa pracy oraz uczestników debaty zastanowimy się:

  • Czy obserwowane trendy na rynku pracy znajdują właściwe oparcie w rozwiązaniach kodeksu pracy oraz ustawach z zakresu zabezpieczenia społecznego?
  • Jakich rozwiązań ww. obszarach potrzebują dziś pracodawcy i jakich będą potrzebować w perspektywie kolejnych lat?
  • Co w obowiązującym prawie pracy stanowi główne blokady dla efektywnego zarządzania pracą i jakie są tego konsekwencje dla biznesu i rozwoju rynku pracy?
  • Jakie podejście do zbiorowego prawa pracy na szczeblu przedsiębiorstw i branż jest konieczne, aby wzmocnić dialog społeczny, a tym samym zwiększyć odpowiedzialność partnerów społecznych za rozwój biznesu oraz zaangażowanie pracowników w budowanie nowych rozwiązań?

 

W debacie udział wezmą:

 

   🔸 Anna Chrobot, adwokat, partner w Kancelarii Olesiński i Wspólnicy

   🔸 prof. Monika Gładoch, Pracodawcy RP, członek komisji kodyfikacyjnej

   🔸 Małgorzata Kluziak, Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie spoczynku, ekspert prawa pracy

   🔸 Piotr Kucharski, Członek Zarządu AXA Ubezpieczenia

   🔸 Elżbieta Rosiak, Dyrektor Zarządzający, Biuro Relacji Pracowniczych, Bank Pekao S.A., HR Influencer

   🔸 Iwona Szmitkowska, V-ce President of Management Board, Work Service

   🔸 Beata Wojciechowska, Dyrektor Zarządzający Zasobów Ludzkich, Euro Bank S.A., HR Influencers

 

Debatę poprowadzi Grzegorz Siemionczyk – dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”, nominowany do nagrody Grand Press Economy 2017 za m.in. „głębokie analizy działań banków centralnych i polityki pieniężnej oraz klarowne przedstawianie przyczyn zmian w gospodarce”.

 

Gościć nas będzie Brain Embassy, Adgar Park West

Serdecznie zapraszamy do udziału

  • Data: 12 kwietnia 2018, godz. 14.30 -17.00
  • Miejsce: Brain Embassy, Adgar Park West , Al. Jerozolimskie 181B, Warszawa
  • Potwierdzenie udziału – do dnia 6 kwietnia e-mail: kontakt@hrinfluencers.pl lub tel. 600 242 166 (w dni robocze, w godz. 9-17). Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy uprzejmie o potwierdzenie udziału.