Jak zarządzać i co zrobić, by zespół chciał realizować strategie firmy?

borczyk

Microsoft – business case

W dzisiejszych czasach pełnych zmian, kluczem do sukcesu staje się zmotywowany zespół, który jest w stanie doskonale realizować strategię firmy, uczyć się i wprowadzać innowacje, dzięki którym jest w stanie budować przewagę nad konkurencją.
 
W realiach zmieniających się trendów demograficznych, pokolenia Y i coraz większej walki o klienta sprawą podstawową jest nie tylko znalezienie kluczowych celów średnio i długoterminowych, ale przede wszystkim zbudowanie procesów i znalezienie właściwych osób, które z żelazną konsekwencją będą wdrażać strategię w życie.
 
W Microsoft strategia globalna jest jasno zdefiniowana. Powstaje jednak pytanie jak sprawić, by każdy pracownik lokalnego oddziału utożsamiał się z nią i był pewien swojej kluczowej roli.

Klarowna strategia i kierunki działania

Podstawą jest określenie wizji, misji, celów strategicznych oraz wartości, które przełożą się na konkretne oczekiwane zachowania.
 
Każdy w organizacji musi rozumieć dokąd zmierza moja firma i jakie są kluczowe filary sukcesu. Bardzo ważne, by zaangażować pracowników w dyskusję, wysłuchać ich opinii na etapie tworzenia lokalnej strategii. Idealnym przykładem są warsztaty, spotkania ze wszystkimi pracownikami, tak by każdy mógł wyrazić swoje zdanie, co możemy wspólnie zrobić aby strategia stała się faktem, a nie obietnicą bez pokrycia. Musimy zbudować zaangażowanie każdego pracownika i zespołów, tak by maksymalnie uwolnić potencjał i motywację wszystkich.

Komunikacja strategiczna

  • Bardzo ważne są spotkania całej firmy, działów gdzie dzielimy się naszą wspólną drogą, a następnie systematycznie np. co miesiąc pokazujemy, gdzie jesteśmy. Możemy także nagradzać tych, którzy odnoszą znaczące sukcesy, demonstrują zachowania będące przykładem dla innych.
  • Jeśli wiemy już dokąd zmierzamy i jakie są miary sukcesu, musimy sprawić by każdy miał swoje cele indywidualne i rozumiał ich wkład w to do czego dąży dział i cała organizacja.

Rozwój ludzi i kompetencji

Do realizacji celów musimy mieć właściwe osoby z wybranym zakresem kompetencji. Dlatego tak ważna jest rekrutacja i selekcja osób, które mają właściwy zasób wiedzy, doświadczenia, zachowania oraz pasują do naszej organizacji, nie tylko dziś, ale są w stanie się z nią rozwijać. Każdy pracownik musi mieć nie tylko jasne cele, ale także klarowny plan rozwoju.
 
Najskuteczniejsze organizację budują także listy sukcesyjne, aby mieć pewność co do ciągłości działania oraz, że mają właściwy zasób talentów do realizacji swojej strategii.

Właściwe środowisko pracy i atmosfera

Wydawałoby się iż to już buduje sukces, jasna strategia, cele, plany rozwojowe, ale to nie wszystko. Są jeszcze dwa aspekty – środowisko i atmosfera, w której pracujemy oraz liderzy, którzy zarządzają organizacją.
 
Zbudowanie zaangażowanego środowiska jest dziś kluczem do sukcesu. Otwarta atmosfera, oparta o zaufanie, gdzie każdy może realizować swoje cele, pracować zespołowo i być dumnym z tego co się wspólnie tworzy to podwaliny na stabilną organizację. Dziś praca musi przynosić coś więcej poza płacą i benefitami, dawać sens tworzenia czegoś dla naszego otoczenia. Dlatego tak ważna jest działalność społecznie odpowiedzialna i inicjatywy, w których pracownik może brać udział. Microsoft oferuje trzy w pełni płatne dnia na działalność społecznościową.

  • Bardzo ważne jest także to czy budujemy zespoły zdywersyfikowane i dajemy szansę na indywidualną realizację. Dziś elastyczny czas pracy, możliwość pracy z domu to konieczny standard.
  • By wiedzieć jak się pracuje w organizacji, co działa, a co należy jeszcze zmienić musimy prowadzić badania satysfakcji i zaangażowania. Wszyscy mogą w nich udzielić feedbacku, a wyniki są omawiane w zespołach, które budują konkretne plany akcji. To pozwala na wspólne kreowanie sukcesu i budowanie doskonałego miejsca pracy.
  • By mieć pewność iż strategia jest egzekwowana, a wartości żyją w codziennych działaniach zbudowaliśmy plan rozwoju zespołów. Zaczynając od zarządu i schodząc w dół organizacji przy pomocy coach’ów zewnętrznych w sposób ciągły pracujemy nad tym, by nasza strategia i aktywności ją realizujące współgrały z codziennymi zrachowaniami i wartościami.

Ciągły dialog i feedback

Bardzo ważny jest także system oceny, który musi być spójny z strategią. Ocenia on trzy kluczowe aspekty, jak realizujemy nasze cele biznesowe, jak wpływamy na innych i czy potrafimy czerpać i uczyć się od osób, z którymi działami.
 
Taki ciągły dialog i feedback pozwala zrozumieć każdemu indywidualnie oraz zespołom, czy nasza strategia jest realizowana, co już nam się udało, a nad czym musimy popracować.

Rola kompetentnych managerów

Nie możemy zapomnieć o roli liderów, to oni wyznaczają kierunki działania i umożliwiają innym przejmowanie inicjatywy. Oni muszą osiągać rezultaty dzięki innym. Dlatego należy mieć stały system szkoleń oraz rozwoju liderów i pracowników. Coaching, mentoring oraz shadowing jako elementy codziennej kultury działania.
 
W czasach pełnych dynamicznych zmian jak najbardziej można tak zarządzać firmą, by realizować zakładane cele biznesowe, budować zmotywowane zespoły i tworzyć doskonałe miejsce pracy.
 
Te firmy, które są w stanie uwolnić potencjał każdego pracownika i jasno wyznaczyć kierunki, pozwalające osiągać długofalowe sukcesy, zawsze zwyciężą na rynku i będą postrzegane jako idealny pracodawca.

Andrzej Borczyk

Autor: Andrzej Borczyk

0 komentarzy

Może Cię zainteresować

Odwiedź nas

Zaglądajcie na nasze kanały społecznościowe, gdzie znajdziecie
wszystkie najnowsze informacje o HRI i nasze publikacje.

Facebook

YouTube

LinkedIn

Share This