Marka CFO – dlaczego jest coraz ważniejsza?

Od początku mojej kariery koncepcja budowania marki osobistej jako finansisty, aspirującego do roli CFO, była mi w naturalny sposób bliska. Kiedyś się nad tym nie zastanawiałem, ale zapytany, dlaczego udało mi się osiągnąć zawodowe cele, zawsze odpowiadałem: bo konsekwentnie dbałem o utrzymanie ‘swojego brandu’ w każdej nowej roli. Dziś, będąc już doświadczonym CFO, coraz częściej dostrzegam rolę, jaką odgrywa marka osobista dla każdego Dyrektora Finansowego. Warto podsumować powody dla których tak jest, aby świadomie i konsekwentnie zarządzać marką osobistą w ferworze codziennej pracy.

1. CFO to gwarant zachowania ładu korporacyjnego

Coraz więcej słyszymy o konieczności zachowania ładu korporacyjnego i wszystkich zasad zgodności (compliance). To ważny element kultury organizacyjnej, a nawet przewagi konkurencyjnej. I choć przestrzeganie zasad compliance jest obowiązkiem wszystkich pracowników, jednak zawsze potrzebny jest ktoś, kto o to zadba. Osoba o nieskazitelnej opiniiintegralności oraz niezłomnym kręgosłupie etycznym – CFO, gwarant ładu i zgodności. Nie tylko strażnik i policjant, ale przede wszystkim skuteczny lider, wpływający na wszystkich poprzez własny przykład i wskazywanie właściwych dróg.

2. CFO to strażnik majątku firmy

Jako CFOs w sposób naturalny stajemy się powiernikami majątku i kapitału wszystkich interesariuszy firmy: udziałowców, pracowników i kontrahentów. Jesteśmy zatem obdarzeni ogromnym zaufaniem, co do którego nie może być cienia wątpliwości. Pełniąc tą funkcję musimy zawsze na pierwszym miejscu stawiać interesy tych, którzy nam zaufali. Taką samą rolę często odgrywamy w życiu prywatnym, w naszych rodzinach czy gronie przyjaciół, dlatego łatwo możemy sobie wyobrazić, co się dzieje, gdy poddajemy pod wątpliwość dane nam zaufanie.

3. CFO to jedna z najważniejszych osób mających wpływ na reputację firmy

W dzisiejszym świecie reputacja to nie tylko slogan używany przez specjalistów odpowiedzialnych za kontakty z mediami. To przede wszystkim cenne aktywo firmy, często decydujące o jej sukcesie. Na reputację firmy ogromny wpływ ma to, jak zarządza ona swoimi finansami i księgowością – tutaj rola CFO i to, co sobą reprezentuje, ma nieocenione znaczenie. Znane są spektakularne przypadki na całym świecie, z Enronem na czele, pokazujące, jak łatwo reputacja firmy może legnąć w gruzach. Dlatego rzetelność i nieugiętość CFO w kwestii raportowania wyników w sposób obiektywny, poddawane są ciągłej próbie, zwłaszcza, gdy pojawia się przysłowiowe „parcie na KPI’e”.

4. CFO to nie tylko księgowy, ale przede wszystkim lider biznesu

Rola nowoczesnego CFO coraz częściej zaciera się z rolą CEO – coraz trudniej wyznaczyć tutaj twardą granice. A to oznacza, że nie jesteśmy tylko liderami finansowymi, ale przede wszystkim liderami biznesowymi firm. Kształtujemy strategię, dbamy o potrzeby wszystkich interesariuszy i reprezentujmy firmę w jej otoczeniu biznesowym. Przede wszystkim jednak mamy ogromny wpływ na kulturę organizacji, a to rzecz jasna łączy się z kanonem naszych wartości, które sobą reprezentujemy. Im bardziej jesteśmy autentyczni i spójni każdego dnia, tym lepszymi liderami będziemy – i nie pomogą nam tutaj księgowe kwalifikacje, ale ogromna samoświadomośćempatia oraz nieustanna praca nad sobą.

5. CFO to gwarant stabilności organizacji dla wszystkich jej głównych interesariuszy

Jedną z potrzeb, którą każdy z nas ma, jest poczucie stabilizacji, pewność, że to co się wokół nas dzieje, jest przez kogoś kontrolowane. W organizacjach, zwłaszcza tych, które się szybko rozwijają, dzieje się dużo. Prezesi, handlowcy, marketingowcy oraz osoby operacyjne często lubią dawać upust swojej kreatywności. CFO musi w tym wszystkim zawsze zachować zimną krew, gdyż jego główną rolą jest bycie sumieniem zarządu. To on musi mieć odwagę, aby wstać i powiedzieć – możemy to zrobić, ale takie będą konsekwencje, więc dobrze się zastanówmy, zanim pochopnie podejmiemy decyzję.

Zachęcam wszystkich CFOs do refleksji nad rolą, jaką odrywają i popatrzyli samokrytycznie na swoją codzienną praktykę. Jak często poddajecie refleksji swoje działania ? Jak radzicie sobie z rozmaitymi próbami, które serwuje wam otoczenie biznesowe ? I przede wszystkim: jaki jest wasz kanon wartości i jak skutecznie je reprezentujecie? To wartości będą głównymi atrybutami waszej marki osobistej. I pamiętajcie, że dostarczanie KPIs przyniesie Wam wymierne korzyści w krótkim okresie. Długofalowo jednak to Wasza marka zdecyduje o Waszym sukcesie – przekonujemy się o tym najczęściej, gdy KPIs zawodzą, ale wtedy, najczęściej też, jest już za późno.

Wojciech Wieroński
Autor: Wojciech Wieroński

0 komentarzy

Może Cię zainteresować

Odwiedź nas

Zaglądajcie na nasze kanały społecznościowe, gdzie znajdziecie
wszystkie najnowsze informacje o HRI i nasze publikacje.

Facebook

YouTube

LinkedIn

Share This