Mediacje wewnątrz przedsiębiorstw – nowa jakość w zarządzaniu i HR

Mediacje wewnątrz przedsiębiorstw to nowy trend wprowadzony i promowany przez Międzynarodowe Centrum Mediacji. Zarówno korporacje jak i MŚP zmagają się z wieloma, wielopłaszczyznowymi konfliktami bezpośrednio i pośrednio wpływającymi na relacje, zyski i wizerunek firm. W siedzibie Taylor Wessing w Warszawie odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami Międzynarodowego Centrum Mediacji i think tanku HR Influencers. Uczestnicy spotkania debatowali nad korzyściami płynącymi z wprowadzenia mediacji do kultury przedsiębiorstw.
 
MCM spotkanie z HRI
 
Konflikty w firmach są przyczyną realnych strat takich jak spadek efektywności pracowników, wypłynięcie firmowych tajemnic i know-how, strata wykwalifikowanych specjalistów, a nawet wrogie przejęcia. Rozwiązywanie sporów wewnętrznych za pomocą mediacji pomiędzy kadrą kierowniczą, członkami zarządu, pracownikami jest powszechnie stosowane w wielu krajach m.in. w Niemczech, gdzie firmy bardzo świadomie podchodzą do tego typu rozwiązań.
 
„Mediacje wewnątrz przedsiębiorstw to jedna z najnowocześniejszych form rozwiązywania konfliktów i wbrew pozorom niejednokrotnie nie dotyczy tylko kwestii wewnątrz organizacji. Bardzo często bowiem mediacje zapobiegają wrogim przejęciom, rozpadom zespołów, które w takich sytuacjach chętnie są „podkupywane” przez konkurencję oraz zapobiegają problemom wizerunkowym, które mogą odbić się na wynikach całego przedsiębiorstwa a tym samym osłabić jego pozycję rynkową. Świadome korzystanie z narzędzia, jakim jest mediacja wewnątrz przedsiębiorstw, daje im realne korzyści związane z ich funkcjonowaniem i pozycją na rynku.” – mówi Dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji, partner zarządzający w Taylor Wessing w Warszawie.
 
„Polska kadra menedżerska jest przyzwyczajona do zarządzania przez konflikt, a mantra powtarzana przez lata Jak się komuś nie podoba, to… zadomowiła się na dobre w polskich organizacjach. Tymczasem od skutecznego lidera budującego zwinne i innowacyjne kultury wymaga się dziś budowania autorytetu i zaufania – do siebie i firmy. Styl zarządzania przez zadawanie pytań zwany coachingowym, staje się codziennością. Oczekiwanie, że menedżer będzie mentorem, to także dziś żadna nowość. Przed naszymi menedżerami – kolejny upgrade kompetencji, które należy uzupełnić o umiejętność profesjonalnych mediacji, zanim poprosi się o zewnętrzne wsparcie albo skieruje sprawę na kosztowną ścieżkę sądową” – powiedziała Joanna Malinowska-Parzydło uzasadniając zainteresowanie liderów HR współpracą z Międzynarodowym Centrum Mediacji.
 
Joanna Bilecka, przedstawiciel HR Influencers i mediator w Międzynarodowym Centrum Mediacji oraz analityk sieci relacji w organizacjach w firmie Mapa Organizacji, przedstawiła wyliczenie, na podstawie którego określone zostały straty finansowe, jakie firmy ponoszą z powodu konfliktów:
 
„W dobrze zarządzanej firmie średniej wielkości zatrudniającej 400 pracowników, w tym ok. trzydziestu menedżerów, sprawy konfliktów zajmować mogą menedżerom 5% czasu pracy. To jednak dość optymistyczne założenie. Jeśli liczba konfliktów wzrośnie dwukrotnie, a czas poświęcony na zajmowanie się nimi – do 10%, roczny koszt konfliktów – szacowany jedynie na podstawie wyceny czasu pracy menedżerów poświęconego na rozwiązywanie sporów – może wynieść ponad 800 tys. złotych. To prawdopodobnie więcej, niż wynosi cały budżet szkoleniowy firmy. Do tej kwoty należałoby jeszcze dodać starty w biznesie wynikające z mniejszego zaangażowania menedżerów w bieżącą pracę oraz stresu i przemęczenia w okresie znacznego pogorszenia relacji. Jest to jeden z podstawowych argumentów, dlaczego warto zaangażować mediatora już na wczesnym etapie konfliktu.”
 
Joanna Malinowska-Parzydło, szefowa Personal Brand Institute i pomysłodawca think tanku HR Influencers wyraziła przekonanie, że: „Mediacje to kolejna kompetencja, którą warto rekomendować polskim menedżerom zarządzającym w każdej części biznesu – nie tylko w HR – jako metodę ograniczania kosztów. Wewnątrzfirmowe spory wpływają nie tylko na obniżenie efektywności pracy w skonfliktowanych zespołach i relacjach. Skutkują także obniżeniem zaufania do komunikacji w firmie, rujnują zaufanie do liderów i pracodawcy, generują plotki, a finalnie wpływają negatywnie na reputację pracodawcy w oczach potencjalnych pracowników oraz markę dobrze zarządzanej firmy w oczach klientów.
 
Uczestnicy spotkania rozważali, w jakich sytuacjach wskazane jest, aby rolę mediatora pełnił szef lub inny menedżer, zanim skorzysta z pomocy działu HR. Zastanawiali się, kiedy z kolei zdecydowanie lepiej zaangażować niezależnego mediatora spoza organizacji, korzystając z klasycznych mediacji, bądź formy koncyliacji i doradztwa.
 
Izabela Salicka, mediator w Międzynarodowym Centrum Mediacji i BD Project Manager wspierający organizacje w konfliktowych sytuacjach w MABOR podkreśla: „Oprócz wymiernych „twardych” korzyści, mediacje mają również „miękką” stronę, której wartość nie może być niedoceniona. Są to emocje, budowanie dialogu, atmosfera i przede wszystkim relacje, wpływające w dużym stopniu na realizację celów biznesowych. Dzięki mediacji managerowie i pracownicy uczą się budowania porozumienia mimo konfliktu, który zwykle ujawnia tzw. „wąskie gardła” w firmie np. niedrożne procesy, brak komunikacji lub jej nadmiar, itp.”
 
„Mediacje przerywają eskalację konfliktu, dają stronom możliwość ochłonięcia i spojrzenia na problem z wielu perspektyw, co pozwala na zawarcie porozumienia i doprowadzenie do sytuacji win-win: zarówno dla pracownika, managera, zarządu jak i samej firmy. Niezależny mediator, spoza organizacji, pozwala na zachowanie niezbędnego obiektywizmu, dzięki czemu strony czują pewnego rodzaju swobodę ekspresji. Podczas mediacji rodzi się też wiele kreatywnych pomysłów i rozwiązań a ugoda często nakreśla ramy przyszłej współpracy.”– podsumowuje Aleksandra Ladachowska, inicjator i sekretarz Międzynarodowego Centrum Mediacji, partner zarządzająca w Agencji Infinity PR&MarComm.
 
Więcej o Międzynarodowym Centrum Mediacji:
MCM

Alicja Matyja-Norberciak

Autor: Alicja Matyja-Norberciak

0 komentarzy

Może Cię zainteresować

Odwiedź nas

Zaglądajcie na nasze kanały społecznościowe, gdzie znajdziecie
wszystkie najnowsze informacje o HRI i nasze publikacje.

Facebook

YouTube

LinkedIn

Share This