Profesjonalizacja branży HR: Pierwszy polski standard kwalifikacji zawodowych HR startuje jesienią

Alicja Matyja-Norberciak

Think tank HR Influencers wraz z Instytutem Analiz Rynku Pracy oraz partnerami merytorycznymi, tworzą standard kwalifikacji zawodowych w branży HR, wspierający profesjonalizację zawodu HR-owca. Standard kwalifikacji, uwzględniający ścieżkę rozwoju zawodowego oraz model niezbędnych kompetencji na poszczególnych etapach rozwoju, i system certyfikacji dotyczyć będą profesjonalistów HR z różnym stażem zawodowym i kadry menedżerskiej. Pierwszy egzamin dla Partnerów Biznesu ds. HR odbędzie się jesienią.

 

Tworząc standard kwalifikacji, autorzy skupili się na usystematyzowaniu pojęć oraz zestawieniu kompetencji pod kątem specyfiki polskiego rynku pracy oraz trendów dotyczących zarządzania biznesem. W ramach projektu funkcjonować będą dwa typy certyfikatów:

HR Professional Certificate (HR PC) – certyfikat dla specjalistów i ekspertów
HR Master Certificate (HR MaC) – certyfikat skierowany do osób zajmujących kierownicze stanowiska (menedżerów, dyrektorów, członków zarządów ds. zarządzania ludźmi i organizacją).