Rola HR Business Partnera – potrzeba biznesowa czy trend rynkowy?

HR Biznes Partner – kim jest, czym się zajmuje, jakie ma kompetencje? I kluczowe pytanie – jak ta rola wyglądała w przeszłości?
  Postanowiłam napisać ten artykuł, ponieważ od dłuższego czasu zastanawiam się czy wyobrażam sobie HR bez roli HR Biznes Partnera. Jak pracuje się w organizacjach, w których nie ma jeszcze wdrożonej roli HR BP?

 

Na rynku HR-owym od kliku lat widoczne jest zainteresowanie funkcją HR BP. Według danych z portalu Pracuj.pl w 2014r. było 214 ogłoszeń na stanowisko HR Biznes Partnera, w 2015r. – 331, a w 2016r. już 413. To prawie dwukrotny wzrost zapotrzebowania na pracowników o takich kompetencjach w przeciągu ostatnich dwóch lat. To tylko potwierdza kierunek, w którym większość działów HR się rozwija i zmienia. Ale czy to oznacza, że wcześniej HR nie był partnerem dla biznesu?! Na pewno nie! Pracownicy HR, w szczególności na stanowiskach menedżerskich, zawsze uwzględniali w podejmowanych przez siebie działaniach i w proponowanych rozwiązaniach potrzeby biznesowe osób zarządzających. Wszelkie wdrożenia działań HR–owych były konsultowane i wdrażane wspólnie z biznesem. HR stanowił i stanowi integralną część działalności organizacji i wspiera osoby odpowiedzialne za realizację celów biznesowych.

 

To co w takim razie się zmieniło? Kim jest HR Biznes Partner?

 

Zmienia się biznes, zmienia się rzeczywistość i środowisko biznesowe, zmienia się również nastawienie menedżerów do HR-u. Większa otwartość po stronie menedżerów powoduje wzrost zapotrzebowania na pracowników HR, którzy nie tylko będą administratorami HR, ale partnerem i doradcą w biznesie. Jak twierdzi D. Urlich wdrożenie koncepcji HR Biznes Partnera w organizacjach jest jedyną słuszną drogą do tworzenia wartości dodanej w otaczającym nas świecie biznesowym. To właśnie HR Biznes Partnerzy, którzy posiadają odpowiednie kompetencje do pełnienia tej roli, mają wpływ na wsparcie skuteczności i efektywności danych jednostek biznesowych. Od nowoczesnego HR-u oczekuje się szerszego spojrzenia na działalność firmy i zachodzących w niej procesów biznesowych oraz umiejętności odpowiadania na zmieniające się priorytety i potrzeby firmy.  HR Biznes Partner to przedstawiciel HR-u, który zna i rozumie biznes oraz  potrzeby swoich Klientów wewnętrznych (Biznesu) i zewnętrznych (Rynku). To pozwala HR BP na budowanie strategii personalnej dostosowanej do oczekiwań rynku i zarządu i bycia nie tylko partnerem ale doradcą w biznesie swojego klienta. Takie spojrzenie pozwala mi postawić tezę, że powołanie roli HR BP to trend rynkowy, ale wynikający z potrzeb menedżerów, którzy szukają doradcy HR we wdrażaniu zmian, w prowadzeniu zespołów, w zwiększaniu efektywności swoich biznesów. To, że wdrożenie modelu HR BP jest potrzebne, że niesie za sobą wymierne korzyści dla rozwoju biznesu i dla samych menedżerów jest dla mnie pewne i uważam, że to słuszny kierunek. Sami menedżerowie w rozmowach potwierdzają, że wartością dodaną ze współpracy z HR Biznes Partnerem jest zasada jednego kontaktu do przedstawiciela HR w Spółce, który nie tylko wraz z nimi definiuje zapotrzebowanie na konkretną usługę, ale przede wszystkim czuwa nad wypracowaniem i dostarczeniem takiego rozwiązania, które nie tylko jest zgodne z obowiązującą polityką i architekturą procesów HR, ale przede wszystkim ma przełożenie na konkretne rezultaty biznesowe.

 

Pozostaje więc pytanie o kompetencje HR Biznes Partnera? Zgodnie z koncepcją D. Urlicha nie każdy HR-owiec może być HR Biznes Partnerem. Jaka postawa, wiedza i umiejętności determinują sukces w tej roli?

 

Zastanawiałam się czy można, czy da się określić uniwersalną listę kompetencji HR Biznes Partnera? Rozmawiam z HR BP na spotkaniach, konferencjach i okazuje się, że w zależności od potrzeb organizacji jest przyjmowany różny model HR Biznes Partneringu, który definiuje zestaw niezbędnych kompetencji. To, co jednak jest wspólne dla wszystkich w roli to przede wszystkim szeroka wiedza HR-owa, zarówno znajomość procesów kadrowych, administracyjnych, prawa pracy jak i procesów rekrutacyjnych, rozwojowych. HR Biznes Partner to HR-owy generalista, z nastawieniem na poznawanie i rozumienie biznesu swojego Klienta wewnętrznego. Podczas konferencji, na której opowiadałam o wdrożeniu roli HR BP, ktoś z uczestników zapytał mnie jakie według mnie są trzy kluczowe kompetencje HR Biznes Partnera? Przez chwilę nie wiedziałam co odpowiedzieć, bo jak wybrać z całego zestawu tylko trzy, które najlepiej określają tę rolę? Postawiłam na swoje doświadczenie w roli i to, co mi na co dzień pomaga we wsparciu biznesu. Przede wszystkim to współpraca wewnątrz firmy, która pozwala mi  w ustalaniu realnych potrzeb, przeszkód, ryzyk i w dostarczaniu rozwiązań. Tylko konsultacje z przedstawicielami biznesu, z ich partnerami biznesowymi i ustalenia wewnątrz HR-u sprawiają, że wiem i widzę więcej. Kolejna kompetencja to umiejętność myślenia strategicznego, szersza perspektywa, dzięki której HR Biznes Partner dostarcza nie tylko rozwiązania na tu i teraz, ale rozwiązania docelowe, długofalowe.

I kluczowa kompetencja, bez której nie wiem czy poradziłabym sobie w tej roli to umiejętność organizacji pracy, wyznaczania priorytetów. Szeroki wachlarz potrzeb biznesowych, zarówno bieżących jak i  długo terminowych, projekty strategiczne i projekty HR i przy tym doba pracownicza, która trwa tylko 8 godzin to nie lada wyzwanie dla HR Biznes Partnera 🙂

Marta Eromin

Marta Eromin

Autor: Marta Eromin

0 komentarzy

Może Cię zainteresować

Odwiedź nas

Zaglądajcie na nasze kanały społecznościowe, gdzie znajdziecie
wszystkie najnowsze informacje o HRI i nasze publikacje.

Facebook

YouTube

LinkedIn

Share This