Zwinny talent

Zwinny talent

Co daje szansę przetrwania organizacjom w zmieniającym się świecie? Zwinność. Zwinne przedsiębiorstwa, które przechodzą nieustanne zmiany, właścicielskie czy organizacyjne, zawdzięczają swój sukces w dużej mierze zwinnym pracownikom – ludziom otwartym na zmiany,...
Środki dopingujące na hali produkcyjnej okiem HR-owca

Środki dopingujące na hali produkcyjnej okiem HR-owca

Działy produkcyjne to epicentrum życia firm produkcyjnych, gdzie w dużym skupisku ludzie współpracują w licznych zespołach, zróżnicowanych ze względu na role zawodowe, kompetencje, poglądy, pochodzenie czy cechy osobowościowe ich członków. Dzięki temu na produkcji...